<div align="center"><h1>Szkoła SP7 Ćwiklice</h1><br><h3>Strona domowa Szkoły SP7 w Ćwiklicach</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.cwiklice.nspace.pl/">http://www.cwiklice.nspace.pl/</a></div>